EVOLVENTEN SCHLEIFMASCHINEN

EVOLVENTEN SCHLEIFMASCHINEN

NILES ZP. CNC Evolventen Profilschleifmaschine
Bis Ø 1.250 mm. – Modul 30 – Band 750 mm.

NILES ZE. CNC Evolventen Profilschleifmaschine
Bis Ø 900 mm. – Modul 24 – Band 600 mm.

NILES. CNC Evolventen Formschleifmaschine
Bis Ø 1.500 mm. – Modul 30 – Band 450 mm.

HÖFLER RAPID 1600. CNC Evolventen Formschleifmaschine
Bis Ø 1600 mm – Modul 50 – Band 1000 mm
Mit Innenzahnschleifeinrichtung
Modul 15 – Band 450 mm